Xarici tələbələr

Əcnəbi tələbələrin mövcudluğu, onların say və keyfiyyət göstəriciləri, əcnəbi məzunların fəaliyyət istiqamətləri və qazandıqları uğurlar Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılmasında, ölkədaxili və xarici reytinqinin yüksəlməsində, Azərbaycan təhsilinin ixracyönümlülüyünun göstəricisində mühüm yer tutur.
Beynəlxalq araşdlrmalara görə XXI əsrin əvvəllərində dünya üzrə əcnəbi tələbələrin sayı 2,5 milyon təşkil edirdisə, proqnozlara əsasən 2025-ci il üçün dünya üzrə əcnəbi tələbələrin sayı 7,5 milyona çatacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin açıqlamasına görə 2020-2021-ci tədris ili üzrə ölkənin ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində 89 ölkədən olmaqla 6500-ə yaxın əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs təhsil alır ki, onlardan da 23 ölkədən 381 nəfəri Bakı Dövlət Universitetindədir.
Bakı Dövlət Universitetində xarici ölkə vətəndaşlarının  mütəxəssis kimi hazırlığına 1968-ci ildən etibarən başlanılmışdır və yarım əsrdən çoxdur ki, BDU-da Avropa, Asiya, Afrika və Latın Amerikasının inkişaf etməkdə olan ölkələri üçün yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı   həyata keçirilir. Bu gün BDU məzunu olan xarici vətəndaşlar öz dövlətlərində yüksək mövqe tutur və ali strukturlara rəhbərlik edirlər.
Artıq uzun illərdir ki, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi əcnəbi tələbələrin sayına görə liderliyi qoruyub  saxlayır. Cari tədris ilində Universitetdə təhsil alan əcnəbi vətəndaşların 30%-i Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin, 18%-i Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin, 9%-i Filologiya, 7%-i Hüquq fakültəsinin payına düşür. Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika ilə Tarix fakültələrində əcnəbi tələbələrin 6%-i təhsil alır. Əcnəbi vətəndaşların ən az təmsil olunduğu fakültələr kimi Geologiya, Coğrafiya, Ekologiya, Kitabxanaçılıq və informasiya fakültələrini qeyd etmək olar.