ELAN

 
1. Elmi-Metodiki Şuranın 2021-ci il                tarixli iclası
 
2. Elmi-Metodiki Şuranın 2021-ci il                tarixli iclası
Gündəlikdəki məsələlər:
 
Gündəlikdəki məsələlər: