Elan: “Fizikada Müasir Trendlər” mövzusunda VII beynəlxalq konfrans

30 Sentyabr 14:33

Elan: “Fizikada Müasir Trendlər” mövzusunda VII beynəlxalq konfrans

Bakı Dövlət Universiteti, Romanın La Sapienza Universiteti, STAR-NET Nüvə Texnologiyaları üzrə Regional Təhsil və Təlim Şəbəkəsi, Macarstanın Szeged Universiteti və Rusiya Federasiyasının Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstutunun birgə təşkilatçılığı ilə 2021-ci ilin 15-17 dekabr tarixlərində “Fizikada Müasir Trendlər” mövzusunda VII beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir.

Konfransın məqsədi fizika sahəsində prioritet istiqamətləri üzə çıxarmaq, innovativ istiqamətləri müəyyənləşdirmək, beynəlxalq mütəxəssislərlə təcrübə mübadiləsi aparmaq, gənc tədqiqatçıları elmi araşdırmalara təşviq etmək, elmi-tədqiqat işlərinin nəzəri və tətbiqi cəhətdən əldə olunan mühüm nəticələrini beynəlxalq səviyyədə müzakirə etməkdir.

 

Konfransda aşağıdakı istiqamətlər üzrə məruzələr dinləniləcək:

  1. Nəzəri və yüksək enerjilər fizikası
  2. Biofizika
  3. Kodensə olunmuş hal fizikası
  4. Materialşünaslıq və maddə mühəndisliyi
  5. Kosmos elmləri və astrofizika

 

Tezislərin təqdim edilməsi üçün son tarix: 1 Noyabr 2021-ci il

Konfransın işçi dili: İngilis dili

 

Tezislər onlayn olaraq aşağıdakı linkdə mövcud olan məruzələrin göndərilmə sistemi vasitəsilə yüklənməlidir: http://mtp2021.bsu.edu.az/

 

 

Tələblər:

-        Konfransın Proqram Komitəsi yalnız konfransın istiqamətləri üzrə və qoyulan tələblərə və tərtib olunma qaydalarına uyğun olaraq yığılmış tezisləri nəzərdən keçirəcəkdir;

-        Bütün məlumatlar onlayn müraciət sisteminə ingilis dilində daxil edilməlidir.

 

Tezislərin tərtib olunma qaydaları:

Tezis ingilis dilində təqdim olunmalıdır.

Tezisin adı qısa və aktual olmalıdır (12 sözdən çox olmamalıdır).

Tezisin adı: böyük hərflərlə, qalın şrift, şrift ölçüsü 14, şrift Calibri

Müəllifin soyadı, adı, atasının adı: qalın şriftlə, şrift ölçüsü 12, şrift Calibri

Təşkilat, şəhər və ölkənin adı: adi şriftlə, kursiv, şrift ölçüsü 12, şrift Calibri

Elektron ünvan: adi şriftlə, kursiv, şrift ölçüsü 12, şrift Calibri

Təqdim olunmuş tezisin həcmi 500 sözdən çox olmamalıdır. Format: A4; Fayl formatı: *doc, *docx; Şrift: Calibri, şrift ölçüsü 12, interval 1; Sahə: yuxarıdan – 2.7 sm, aşağıdan – 2.0 sm, soldan – 2.0 sm, sağdan – 2.5 sm.

İstinad olunan ədəbiyyatın nömrəsi mətnin içərisində göstərilir (məsələn, [2])

Ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda verilir (məsələn, M.Hasanov, A.Mamedov, Properties of CdS films. J of Nanotechnology 2021, 25 (31), p. 34-45.)

 

Yalnız qəbul olunmuş tezislər dərc olunacaqdır.

 

Proqram Komitəsi tərəfindən seçilmiş və müvafiq qaydada ciddi rəydən keçmiş məqalələr “Web of Science” bazasına daxil olan “Modern Trends in Physics” konfrans materialları toplusuna daxil ediləcəkdir.

 

Konfransın keçiriləcəyi yer və əlaqə:

Bakı Dövlət Universiteti, AZ1148, Akademik Zahid Xəlilov küç., 33.

Tel: (+994 12) 538 72 17

Mob: (+994 55) 902 33 02 (WhatsApp)

E-poçt: mtp2021@bsu.edu.az

Sayt: http://mtp2021.bsu.edu.az/

 

 

 

 

ANNOUNCEMENT

 

The VII International Conference Modern Trends in Physics will be held 15-17th of December 2021 at Baku State University (BSU) (Azerbaijan) in collaboration with Sapienza University of Rome (Italy), STAR-NET Regional Network for Education and Training in Nuclear Technology, Szeged University (Hungary) and Joint Institute for Nuclear Research (Russia).

The conference's goals are to establish objectives and find innovative areas in physics, exchange experience with international experts, encourage young researchers to pursue scientific careers, and discuss important theoretical and practical research achievements on a global scale.

 

Topics:

  1. Theoretical and high energy physics
  2. Biophysics
  3. Condensed matter physics
  4. Material science and matter engineering
  5. Space science and astrophysics

 

Abstract submission deadline: November 1, 2021

Conference language: English

Abstract are submitted via an online submission system : http://mtp2021.bsu.edu.az/#link6

 

 

Requirements:

-        Program committee will consider only abstracts that correspond to topics of conference, requirements and rules of preparation;

-        All information must be submitted through the online submission system in English.

 

Abstract guidelines:

Abstract must be prepared in English.

The name of abstract must be short (not more than 12 words).

Name of abstract: with capital letters, bold, 14-point, Calibri font

Full name of the author: bold, 12-point, Calibri font

Names of the organization, city and country: Regular, italic, 12-point, Calibri font

E-mail: Regular, italic, 12-point, Calibri font

Abstracts should be a maximum of 500 wordsPaper format: A4; File format: *doc, *docx; 12-point Calibri font, 1 spaced; Margins: top-2.7 cm, bottom-2.0 cm, left-2.0 cm, right-2.5 cm.

The number of the referenced literature is indicated in the text (for example, [2])

References are given at the end of the text (for example, M. Hasanov, A. Mamedov, Properties of CdS films. J of Nanotechnology 2021, 25 (31), p. 34-45.)

 

Only accepted abstracts will be published.

 

Full papers selected and reviewed by the Program Committee will be published in “Modern Trends in Physics” conference proceedings that is included in Web of Science.

 

Place of Conference and contact details:

Baku State University, AZ1148, Zahid Khalilov str.,33.

Phone: (+99412) 538 72 17

Mobile: (+99455) 902 33 02 (WhatsApp)

E-mail: mtp2021@bsu.edu.az

Web: http://mtp2021.bsu.edu.az/