Elan: “İşğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması müstəqilliyimizin 30-cu ildönümünə ən böyük töhfədir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans

23 Sentyabr 15:55

Elan: “İşğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması müstəqilliyimizin 30-cu ildönümünə ən böyük töhfədir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə həsr olunmuş

“İşğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması müstəqilliyimizin 30-cu ildönümünə ən böyük töhfədir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans

19-20 oktyabr 2021-ci il, BDU

Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə həsr olunmuş “İşğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması müstəqilliyimizin 30-cu ildönümünə ən böyük töhfədir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransı keçiriləcəkdir.

Professor-müəllim heyəti, elmi işçilər, magistrant, doktorant, dissertant və tələbələr konfransa tezislərini təqdim edə bilərlər.

Konfransın onlayn formatda Microsoft Teams platforması üzərindən keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Mühüm tarixlər:
Tezislərin göndərilməsi üçün son tarix     - 15 oktyabr 2021
Konfransın keçirilmə tarixi                          - 19-20 oktyabr 2021

Mövzular:

-       Müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir

-       Azərbaycan Respublikası Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrinin davamı kimi

-       Müstəqilliyin bərpası prosesinində dünyada və Azərbaycanda baş verən siyasi, sosial, iqtisadi proseslər

-       Ərazi bütövlüyünün bərpası: siyasi, diplomatik, iqtisadi, hərbi və digər sahələrdə görülən tədbirlər

-       Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər sistemində

-       Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi, mədəni və elmi inkaşafının əsas nailiyyətləri (1991-2021)

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti

Azərbaycan Respublikasının təhsil, mədəniyyət və sosial sahədə fəaliyyəti

-       Azərbaycan tarixininin aktual problemləri

-       Müstəqil respublikanın 30 ili: ərazisi, əhalisi, dövlət rəmzləri

-       Vətən müharibəsində qazanılan qələbə: tarixi əhəmiyyəti və nəticələri

-       İşğaldan azad edilən ərazilərin tarixi maddi-mədəniyyət abidələri və onların bərpası məsələsi

 

Tezisin tərtibi qaydaları:

-        Tezislər Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi, rus və ingilis dillərində qəbul edilir.

-        Mətn ölçüləri: Times New Roman, ölçü 12, interval 1.

-        Mövzu və müəllif barədə məlumatlar mərkəzdə yazılır: başlığın hamısı böyük hərflərlə (Bold), müəllifin adı, soyadı tünd rəngdə (Bold), aid olduğu qurum, alimlik dərəcəsi, elmi adı və elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.

-        Açar sözlər: məruzənin adına və məzmununa uyğun iki dildə 5-6 əsas anlayış.

-        Mətn ən az 500, ən çox 1000 söz (tezisin tərcüməsi və ədəbiyyat siyahısı daxil olmadan) həcmində olmalıdır. Tezisdə mövzu üzrə əsas ideyalar, aktuallığı, elmi əhəmiyyəti, əldə olunan yeniliklər və nəticələr yığcam əhatə edilməlidir.

-        İstifadə edilən ədəbiyyat və internet resursları əlifba sırası ilə düzülməlidir.

-        Ədəbiyyatların müəllifi, adı, nəşr ili və yeri, ümumi səhifəsi dəqiq göstərilməlidir. İnternet resursları göstərilərkən, əvvəlcə istinad olunan əsərin və ya məlumatın müəllifi, məqalənin ya məlumatın başlığı, hiperiqtibas və istinad tarixi yazılmalıdır.

-        Tezislər tam redaktə olunduqdan sonra təqdim edilməlidir.

 

Ünvan: AZ1148, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi, 23

Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi: III korpus, 921-ci otaq

Tezsilər oktyabr ayının 10-dək Tarix fakültəsinin Elmi işlər üzrə dekan müavini Kəmalə Nəcəfovanın e-mail ünvanına /kamalanacafova@bsu.edu.az/ və master_tarix@bsu.edu.az (mütləq hər iki ünvana) göndərilməlidir.

Əlaqə: 012-538-22-93

NÜMUNƏ

 

MƏRUZƏNİN ADI 3 SƏTİRDƏN ÇOX OLMAMALI, KONKRET VƏ AYDIN OLMALIDIR

 

Müəllifin Adı və Soyadı açıq şəkildə yazılmalıdır.

Müəllifin çalışdığı müəssisənin (təşkilatın) adı, vəzifəsi və elmi dərəcəsi göstərilməlidir.

______@_____

Açar sözlər: məruzənin adına və məzmununa uyğun 5-6 əsas anlayış

 

Tezisin mətni ən az 500, ən çox 1000 söz (tezisin tərcüməsi və ədəbiyyat siyahısı daxil olmadan) həcmində olmalıdır. Tezisdə mövzu üzrə əsas ideyalar, aktuallığı, elmi əhəmiyyəti, əldə olunan yeniliklər və nəticələr yığcam əhatə edilməlidir.

Ədəbiyyat siyahısı

  1. Azərbaycan Respublikası MDTA: f.44, siy.2, iş 26, vv.3-5.
  2. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, IV c.. Bakı: Elm, 2000, 456 s.
  3. Qeybullayev Q.Ə. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1994, 284 s.
  4. Məmmədov M.A. Faciə janrının tədqiqi. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəz., Bakı, 1966, 14 may.
  5. Məmmədova G.H. Azərbaycan memarlığının inkişafında Heydər Əliyevin rolu / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmipraktik konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2003, s.3-10.
  6. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! // https://beu.edu.az/az/article/susa-seheri-isgaldan-azad-edildi-540. İstinad tarixi: 20.12.2020