Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzi

 
Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzi BDU-nun Elmi Şurasının 2019-cu il 09 oktyabr tarixli iclasının qərarı əsasında BDU rektorunun 2019-cu il 05 noyabr tarixli R-144 nömrəli əmri ilə yaradılmışdır. Mərkəz beş şöbədən ibarət olub, BDU-da aparılan elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərini koordinasiya edir.
 
 
  ELANLAR
 
 
   
 
  ƏLAQƏ
 
 
   
 
MƏRKƏZİN STRUKTURU