İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi

 
İnformasiya texnologiyaları Mərkəzi BDU-nun Elmi Şurasının 2020-ci il 14 fevral tarixli iclasının qərarı əsasında BDU rektorunun 2020-ci il 17 fevral tarixli R-20 nömrəli əmri ilə yaradılmışdır. Mərkəz dörd şöbədən ibarət olub, internet texnologiyalarının tətbiqini, informasiya sistemləri və məlumat bazalarının yaradılmasını, şəbəkə və sistem inzibatçılığını,  informasiya təhlükəsizliyini  və kompyuterlərin texniki və proqram təminatını həyata keçirir.