İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi

 
 
Mərkəzdə İnternet texnologiyaları, İnformasiya sistemləri və şəbəkələrinin inzibatçılığı, İnformasiya təhlükəsizliyi və Texniki və proqram təminatı şöbələri fəaliyyət göstərir. Mərkəz BDU-da informasiya sistemlərinin və məlumat bazalarının yaradılmasını təşkil edir, təkmilləşdirilməsini və dəstəklənməsini həyata keçirir, normativ-hüquqi aktlarda və qanunvericilikdə baş verən dəyişiklik və yeniliklərin müvafiq qurumların təklifi əsasında informasiya sistemləri və məlumat bazalarında nəzərə alınmasını təmin edir, informasiya sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətini və BDU əməkdaşlarının informasiya sistemlərindən istifadə bacarıqlarının artırılması üçün təlimlər təşkil edir, informasiya resurslarının və məlumat bazalarının kənar müdaxilələrdən qorunmasını təmin edir, informasiya sistemlərinin istismarının təşkilinə metodiki rəhbərlik edir və bu işlərin icrasına, informasiya sistemləri və məlumat bazalarından təsdiq edilmiş təlimatlara uyğun şəkildə istifadə edilməsinə nəzarət edir. BDU-nun iştirakçısı olduğu beynəlxalq layihələrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı məsələlərin əlaqələndirilməsini təmin edir. BDU-nun fəaliyyət istiqamətləri üzrə elektron xidmətlərin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsini, elektron idarəetmə sistemlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsini təşkil edir, informasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və onun tətbiqi ilə bağlı informasiya sistemlərini yaradır, yeni informasiya texnologiyalarının öyrənilməsi məqsədilə Mərkəzin əməkdaşlarının təlim səfərlərinə və təlim kurslarında iştirakına dair təkliflər hazırlayır.

Rəhbərlik

RAFAİL RÜSTƏMOV

RAFAİL RÜSTƏMOV

Mərkəzin direktoru

Tel: +99412 539 11 46
Email: rafail.rustamov@bsu.edu.az
FAİQ ŞİRİNOV

FAİQ ŞİRİNOV

Texniki və proqram təminatı şöbəsinin müdiri

Tel: +99412 539 11 46
Email: faiqshirinov@bsu.edu.az
ŞAHİN ƏSGƏROV

ŞAHİN ƏSGƏROV

İnternet texnologiyaları şöbəsinin müdiri

Tel: +99412 539 11 46

Email: shaskerov@bsu.edu.az
ƏJDƏR TALIBLI

ƏJDƏR TALIBLI

İnformasiya sistemləri və şəbəkələrinin inzibatçılığı şöbəsinin müdiri

Tel: +99412 539 11 46
Email: ajdar.talibli@bsu.edu.az
TƏHLÜKƏSİZLİK

TƏHLÜKƏSİZLİK

İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsinin müdiri

Tel: +99412 539 11 46
Email: informasiya.t@bsu.edu.az

_

ƏLAQƏ

ƏLAQƏ

AZ-1148, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş, Z.Xəlilov küç, 33, Bakı Dövlət Universiteti
Əsas bina, I mərtəbə
 
Tel: (+99412) 539 11 46
Email: informasiya-texnologilya@bsu.edu.az