Qanunvericilik və sənədlər

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 09 avqust tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
   
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
   
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
   
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli, 129 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
   
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 mart 2012-ci il tarixli, 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.