Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, nüfuzlu universitetlər arası şəbəkələrə, təşkilatlara üzv olmaqla yeni əlaqələrin qurulması Bakı Dövlət Universitetinin inkişaf strategiyasında prioritet məsələ hesab olunur. Eyni zamanda ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklər, beynəlxalq və yerli təşkilatlarla əməkdaşlığa da xüsusi diqqət yetirilir.   

Şöbə müdiri

Rauf Həsənov

Rauf Həsənov

email: rauf.hasanov.sh@bsu.edu.az
Tel: +994 12 5390557

Əməkdaşlar

ŞƏMS BAĞIROVA

ŞƏMS BAĞIROVA

Baş mütəxəssis

email: bagirova.shams.i@bsu.edu.az

Tel: +994 12 5390557

LEYLA KAZIMOVA

LEYLA KAZIMOVA

Mütəxəssis

email:leylakazimova@bsu.edu.az
Tel: +994 12 5385357

Rəsul Mehdiyev

Rəsul Mehdiyev

Mütəxəssis

email: rasul.mehdiyev@bsu.edu.az
Tel: +994 12 5390557

ƏSGƏR ZEYNALABDİNOV

ƏSGƏR ZEYNALABDİNOV

Mütəxəssis

email: asgarzeynalabdinov@bsu.edu.az

Tel: +994 12 5390557

Ruhanə Mirzəyeva

Ruhanə Mirzəyeva

Mütəxəssis

email: ruhana.mirzayeva.j@bsu.edu.az
Tel: +994 12 5390557