Mübadilə proqramları

Mübadilə proqramları müxtəlif universitetlərin tələbə, akademik və inzibati heyətlərinin qarşılıqlı mübadiləsini həyata keçirir. Hər il universitetlərarası təcrübələrin bölüşməsində mühüm rol oynayan beynəlxalq proqramlar çərçivəsində çoxsaylı mübadilələr reallaşdırılır. BDU tələbələri proqramlarda iştirak etmək imkan qazanır.

 

 

Erasmus+ KA107  Mövlanə mübadilə proqramı