Əhməd Həsən Zevayl

Əhməd Həsən Zevayl

Əhməd Həsən Zevayl

Kimya üzrə Nobel mükafatı Laureatı

Kimya üzrə Nobel mükafatı Laureatı Əhməd Həsən Zevayl 10 oktyabr 2011-ci il tarixində BDU-nun Fəxri Doktoru adı ilə təltif edilib.