Halil Cin

Halil Cin

Halil Cin

Türkiyə Cümhuriyyəti Səlcuq Universitetinin sabiq rektoru

Türkiyə Cümhuriyyəti Səlcuq Universitetinin sabiq rektoru Halil Cin