Heydər Əliyev

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri