Məhəmməd Təqi Cəfəri

Məhəmməd Təqi Cəfəri

Məhəmməd Təqi Cəfəri

İran İslam Respublikası Filosof-alim

İran İslam Respublikası Filosof-alim  Məhəmməd Təqi Cəfəri