HUMANİTAR MƏSƏLƏLƏR VƏ GƏNCLƏR SİYASƏTİ ŞÖBƏSİ

Ünvan: Bakı şəh., Z.Xəlilov küç., 33

Əsas bina, III mərtəbə

Tel.: (012) ...

E-mail: ...