İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR VƏ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ

Ünvan: Bakı şəh., Z.Xəlilov küç., 33

Əsas bina, III mərtəbə

Tel.: +994(012) 539 04 78

E-mail: pressservice@bsu.edu.az