Mərkəzin vəzifələri

Bakı Dövlət Universitetinin strategiyasına uyğun olaraq tələbələrin və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqatlara cəlb etmək, onlarda elmi ideyalarının reallaşdırılması, patentləşdirilməsi, tanıtımı və tətbiqi istiqamətlərində onlayn və ənənəvi formada elmi və pedaqoji yönümlü təlimlər keçirmək, elmi tədbirlər və seminarlar təşkil etmək; tələbələrdən ibarət qruplara müxtəlif istiqamətlərdə xüsusi dərsdənkənar məşğələlər keçirilmək, texnoloji bilik və bacarıqlarının artırılması, dərsdə öyrənilən biliklərin tətbiq olunduğu müxtəlif layihələrin hazırlanması, bu layihələrin hazırlanması üçün elmi araşdırma işlərinin aparılması və ilkin prototip hazırlanması üçün seçilmiş tələbələrdən ibarət müxtəlif STARTUP qrupları yaratmaq, bu qruplarda ideyadan-biznesə doğru istiqamətində təlimlər keçirmək, tədris prosesini elmi tədqiqatlar işləri və istehsalatla əlaqələndirmək, elm və təhsilin sənayeyə inteqrasiyasının gücləndirilməsi, tələbələrə elm və texnologiya vərdişlərinin aşılanması istiqamətində işlər görmək.