Mədəniyyət və yaradıcılıq

İstedadlı və yaradıcı tələbələri öz ətrafında birləşdirən Mədəniyyət-yaradıcılıq Mərkəzi müxtəlif mədəniyyət və yaradıcılıq layihələri, musiqi proqramları, ədəbi-bədii kompozisiyalarla Universitetin mədəni və ictimai həyatında mühüm rol oynayır.