Şöbənin fəaliyyəti

 

Beynəxalq əlaqələr şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

 • BDU-nun beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində işlərinin tənzimlənməsinin və təkmilləşdirilməsinin icrasına dəstək vermək;
 • BDU-da beynəlxalq mübadilə proqramlarının sayının artırılması işinə dəstək;
 • Beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin əlaqələndirilməsi;
 • Dünyanın tanınmış universitetləri ilə beynəlxalq ikili diplom proqramlarının işlənib hazırlanması;
 • Universitetdə beynəlxalq və yerli təşkilatların xətti ilə müxtəlif beynəlxalq proqramların, layihələrin həyata keçirilməsi işini əlaqələndirmək.

Beynəxalq əlaqələr şöbəsinin əsas funksiyaları:

 • Xarici universitetlərlə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması;
 • Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici diplomatik missiyalar və nümayəndəliklər ilə əlaqələrin qurulması;
 • Tələbə, magistrant, doktorant və əməkdaşların mübadilə proqramlarında iştirakı;
 • Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində birgə elmi tədqiqatların, konfransların, yay məktəblərinin və digər tədbirlərin keçirilməsi;
 • Müxtəlif şöbə və fakültələrin əməkdaşlarının beynəlxalq layihə və proqramlarda iştirakı.

Beynəxalq əlaqələr şöbəsinin əsas vəzifələri:

 • Universitetin yerli və xarici təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığının genişləndirilməsi;
 • İkili diplom proqramlarının fakültələrlə birgə işlənilməsinin əlaqələndirilməsi;
 • Qrantlar haqqında məlumatların əldə edilməsi və BDU-nun qurumlarının məlumatlandırılması;
 • İcra edilən layihələr haqqında məlumat bazasının yaradılması.