BDU Mətbəəsi

 

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) mətbəəsi 2019-cu ildə yaradılmışdır. BDU-nun çap məhsullarının (dərslik, dərs vəsaiti və digər tədris vəsaitləri, elmi jurnallar, qəzet, buklet, bülleten, broşür və s.) hazırlanmasını və istehsalını həyata keçirir.

Mətbəə BDU ilə “BP-Azərbaycan” şirkəti arasında bağlanmış əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində yenidən qurulmuş, ən müasir kompyuter, rəqəmsal-çap və poliqrafiya avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir. Burada həm ofset çap üsulu, həmdə rəqəmsal-çap üsulu ilə yüksək dizayn və poliqrafik icra ilə nəşrlər hazırlanır.

Mətbəədə  nəşrlər həm ofset çap üsulu, həm də rəqəmsal çap üsulu ilə yüksək dizayn və poliqrafik icra istehsal olunur. Öz fəaliyyətində sürət və  keyfiyyət göstəricilərini prioritet tutaraq mətbəə istehsal etdiyi çap məhsullarının vaxtında və mükəmməl estetik tərtibatda hazırlanmasını diqqətdə saxlayır. Bununla yanaşı mətbəənin istehsal etdiyi çap məhsullarının günümüzün tələblərinə uyğun olması istiqamətində də işlər aparılır. İnkişafda olan poliqrafiya sahəsinin yenilikləri ilə tanış olunaraq mətbəənin fəaliyyət istiqamətinə uyğun şəkildə bu yeniliklərdən istifadə edilir. Bu da mətbəədə görülən işlərin keyfiyyət əmsalının yüksəldilməsinə öz töhvəsini verir.

Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin mətbəəsinin bazasında 40-a yaxın poliqrafiya avadanlığı var. Bu avadanlıqlar  mətbəədə 3 sahə üzrə qruplaşdırılıb:

  1. Kompüter sahəsi
  2. İstehsal sahəsi
  3. Cild sahəsi

Kompüter sahəsi informasiya texnologiyaları sahəsində istifadə olunan ən müasir kompüter və çap avadanlıqları ilə təchiz olunub. Burada əsasən çap məhsullarının çapa qədərki prossesləri həyata keçirilir, dizayn və tərtibat işləri yerinə yetirilir.

İstehsal sahəsi də yenidənqurma işlərindən sonra ən müasir poliqrafiya avadanlıqları ilə təchiz olunaraq  günümüzün tələblərinə cavab verən istehsal sahəsinə çevrilmişdir. Burada mətbəənin bazasında mövcud olan ofset, plotter və rəqəmsal çap avadanlıqları vasitəsilə  yüksək keyfiyyətli çap işləri həyata keçirilir.

Mətbəənin cildləmə sahəsi son yenidənqurma işlərindən sonra əsaslı formada dəyişmiş və istifadəyə qəbul edilmiş yeni növ cildləmə avadanlıqlarının sayəsində kitabların, jurnalların, buraxılış işlərinin və s. çap məhsullarının yüksək keyfiyyətlə cildlənməsi həyata keçirilir.