Qanunvericilik və sənədlər

 • Gənclər siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • “Kollektiv müqavilələr və sazişlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu “
 • İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
 • Daxili fəaliyyət və intizam qaydaları
 • İşçilərin etik davranış qayadaları
 • Təhsilalanların daxili intizam qaydaları