Fakültələr

Universitet ilk tədris ilini 2 fakültə ilə – tarix-filologiya, tibb fakültələri və 1094 tələbə ilə başlamışdır. Hazırda isə Bakı Dövlət Universitetdə 16 fakültə fəaliyyət göstərir və bu fakültələrdə müxtəlif elmi istiqamətlərdə bakalavriat səviyyəsində 74 ixtisas, magistratura səviyyəsində isə 227 ixtisas üzrə mütəxəssislər hazırlanır.

Təbiət fakültələri

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Biologiya fakültəsi

Biologiya fakültəsi

Coğrafiya fakültəsi

Coğrafiya fakültəsi

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Fizika fakültəsi

Fizika fakültəsi

Kimya fakültəsi

Kimya fakültəsi

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi

Geologiya fakültəsi

Geologiya fakültəsi

Humanitar fakültələr

Tarix fakültəsi

Tarix fakültəsi

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Hüquq fakültəsi

Hüquq fakültəsi

Jurnalistika fakültəsi

Jurnalistika fakültəsi

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Şərqşünaslıq fakültəsi

Şərqşünaslıq fakültəsi

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Filologiya fakültəsi

Filologiya fakültəsi