Elmi-Metodiki Şura

 

Elmi-Metodiki Şura BDU-da dövlətin elm və təhsil sahəsində siyasətinin reallaşdırılmasına xidmət edən, tədris prosesinin beynəlxalq standartlara və əmək bazarının tələblərinə uyğun elmi-metodiki və tədris-metodiki təminatını həyata keçirən, mövcud təlim vasitələrinin, texnologiyalarının, metodlarının təkmilləşdirilməsi və yenilərinin tətbiqi üçün təkliflər verən kollegial məşvərətçi orqandır.