Elmi Şura

Elmi Şura BDU-nun ali idarəetmə orqanıdır. Şura BDU-nun Nizamnaməsini qəbul edir, Nizamnamədə, eləcə də Nizamnamə Fondunda əlavələr və dəyişikliklər aparmaq üçün təkliflər verir və həyata keçirir. BDU-nun inkişafının ən vacib məsələlərini, tədris və elmi fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərini, beynəlxalq əlaqələrini həll edir. Tədris planlarını, daxili intizam qaydalarını, əsasnamələri, təlimatları və digər normativ sənədləri, vəzifə tutmaq üçün müsabiqə keçirməyin, kontraktların və müqavilələrin vahid qaydalarını təsdiq edir. BDU-nun strukturunu müəyyənləşdirir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir. Tələbə qəbulu planını müəyyənləşdirir. Tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesabatları dinləyir. Elmi adlarının verilməsi haqqında vəsatət qaldırır. Fəxri adlar verir. Tədris vəsaitlərinin və monoqrafiyaların nəşri üçün qərar verir.

Elmi Şura haqqında əsasnamə Elmi Şuranın Komissiyaları Elmi Şuraya seçkilər "İlin alimi" müsabiqəsi
Elmi Şuranın qərarları Elmi Şuranın tərkibi Elmi Şurada mükafatlandırmalar "İlin gənc alimi" müsabiqəsi
Müzakirə olunmuş məsələlər Elmi Şuranın iş planı Fakültələrin (İnstitutların) Elmi Şuraları Elanlar