Elmi Şura

Elmi Şura BDU-nun ali idarəetmə orqanıdır. Şura BDU-nun Nizamnaməsini qəbul edir, Nizamnamədə, eləcə də Nizamnamə Fondunda əlavələr və dəyişikliklər aparmaq üçün təkliflər verir və həyata keçirir. BDU-nun inkişafının ən vacib məsələlərini həll edir. Tədris planlarını, daxili intizam qaydalarını, əsasnamələri, təlimatları və digər normativ sənədləri, vəzifə tutmaq üçün müsabiqə keçirməyin, kontraktların və müqavilələrin vahid qaydalarını təsdiq edir. BDU-nun strukturunu müəyyənləşdirir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir. Tələbə qəbulu planını müəyyənləşdirir. Tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesabatları dinləyir. Elmi adlarının verilməsi haqqında vəsatət qaldırır. Fəxri adlar verir. Tədris vəsaitlərinin və monoqrafiyaların nəşri üçün qərar verir.