Fəxri doktorlar

Tansu Çiller

Tansu Çiller

Türkiyə Cümhuriyyətinin sabiq Baş naziri 

Askar Akayev

Askar Akayev

Qırğızıstan Respublikasının sabiq Prezidenti

Süleyman Demirel

Süleyman Demirel

Türkiyə Cümhuriyyətinin sabiq Prezidenti

Əliyev Muxu Qumbatoviç

Əliyev Muxu Qumbatoviç

Dağıstan Respublikasının sabiq Prezidenti

Dmitri Anatolyeviç Medvedev

Dmitri Anatolyeviç Medvedev

Rusiya Federasiyasının sabiq Prezidenti