Media-KİT

BDU-nun BAYRAĞI  

Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

Bayraq üç rəngdən istifadə edilib – ağ, tünd göy və qızılı, üzərində BDU-nun loqosu əks olunub.

PANTONE:

Tünd göy rəng:  #004879

Qızılı rəng:  #D7B56D 

CMYK:

Tünd göy rəng: C100  M60  Y8  K36

Qızılı rəng: C0  M20  Y60  K20

RGB:

Tünd göy rəng: R0  G72  B121    #004879

Qızılı rəng: R215  G181  B109     #D7B56D 

 

 

BDU-nun LOQOSU

 

Ağ dairədə tünd göy və qızılı zolaqlarla təsvir olunmuşdur. Tünd göy zolaqda BDU-nun adı Azərbaycan və ingilis dillərində yazılmışdır. Ağ dairədə BDU-nun əsas binasının qrafik təsviri, əsasının qoyulduğu il, elm və təhsil simvolu əks olunmuşdur.

PANTONE:

Tünd göy rəng:  #004879

Qızılı rəng:  #D7B56D 

CMYK:

Tünd göy rəng: C100  M60  Y8  K36

Qızılı rəng: C0  M20  Y60  K20

RGB:

Tünd göy rəng: R0  G72  B121   

Qızılı rəng: R215  G181  B109    

 

 

 

BDU-nun HİMNİ

Sözləri: Baba Vəziroğlu

Musiqisi: Nailə Mirməmmədli

 

 

 

 

Elmin səmasında güntək doğuldun,

Yurdumun ilk təhsil ocağı oldun.

Gənclərə bir ana qucağı oldun –

Sənə könül verdim, mən ana dedim,

Bakı Dövlət Universitetim.

 

 Elmindən nur gəldi gözlərimizə,

Arxa, dayaq oldun hər birimizə,

İnsanlıq dərsi də öyrətdin bizə -

Sənin zəhmətini kim unudar, kim,

Əziz Bakı Dövlət Universitetim

 

Həmişə cavansan, keçsə yüz illər,

Əbədi baharsan, ötsə fəsillər.

Sən elə mayaksan – neçə nəsillər,

Sənin işığında yol keçib gəlir,

Hələ gələcəyə yol gedəcəklər.

 

 

Tələbə, müəllim – hər bir övladın,

Sənin eşqin ilə qurub-yaradır.

Qürurla səslənir hər yerdə adın –

Qəlbimdə gedirsən, hayana gedim,

Doğma Bakı Dövlət Universitetim.

 

Uğurlu bu günün, şanlı dünənin,

Dahilər su içdi əlindən sənin,

Xoşbəxt övladısan xoşbəxt Vətənin –

Sən dostum, sirdaşım, saf məhəbbətim,

Mənim Bakı Dövlət Universitetim!...

 

 

FAKÜLTƏLƏRİN LOQOLARI

               

Biologiya

Coğrafiya

Ekologiya və torpaqşünaslıq

 

 

 

 

Fizika

Geologiya

Kimya

Mexanika-riyaziyyat

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat

Filologiya

Hüquq

Jurnalistika

Kitabxanaçılıq-informasiya

Sosial elmlər və psixologiya

Şərqşünaslıq

Tarix

               

STRUKTUR BÖLMƏLƏRİNİN LOQOLARI

 

 

 

 

Elmi kitabxana

 

 

 

 

Mədəniyyət-Yaradıcılıq Mərkəzi

 

 

 

 

Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı

 

 

 

 

Bakı Dövlət Universitetinin mətbəəsi

 

 

 

 

Psixoloji Yardım Sektoru

 

 

 

 

Tələbə Gənclər Təşkilatı 

 

 

 

 

Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi

 

 

 

 

BDU könüllüləri

BDU-nun TABELİYİNDƏKİ QURUMLARIN LOQOLARI