Rəqəmlər və faktlar

 

  İxtisaslar (bakalavriatura)
 
  İxtisaslaşmalar
 
  İxtisaslar (doktorantura)
 
 
 
 
 
 
 
 
  Əməkdaşlar (ümumi) 
 
  Professorlar
 
  Dosentlər
 
 
 
 
 
 
 
 
  AMEA-nın həqiqi üzvləri 
 
  AMEA-nın müxbir üzvləri
 
  Bakalavrlar
 
 
 
 
 
 
 
 
  Magistrantlar 
 
  Doktorantlar