Rəqəmlər və faktlar

İxtisaslar (bakalavriatura) İxtisaslaşmalar İxtisaslar (doktorantura)
Əməkdaşlar (ümumi)  Professorlar Dosentlər
AMEA-nın həqiqi üzvləri  AMEA-nın müxbir üzvləri Bakalavrlar
Magistrantlar  Doktorantlar