Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzi

Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzi BDU-nun struktur bölməsi olmaqla, universitetdə aparılan elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərini koordinasiya edir.