Gənc Alimlər Şurası

BDU-nun Gənc Alimlər Şurası haqqında Əsasnamə

BDU-nun Gənc Alimlər Şurasının tərkibi

Elan