İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi

İnformasiya texnologiyaları Mərkəzi Bakı Dövlət Universitetində struktur bölməsi olmaqla, internet texnologiyalarının tətbiqini, informasiya sistemləri və məlumat bazalarının yaradılmasını,  şəbəkə və sistem  inzibatçılığını,  informasiya təhlükəsizliyini  və kompyuterlərin texniki və proqram təminatını həyata keçirir.

Mərkəzin vəzifələri

Mərkəzin strukturu

Elanlar