Qanunvericilik və sənədlər

  • Gənclər siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • “Kollektiv müqavilələr və sazişlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu “
  • İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi