Elmi-Metodiki Şura

BDU Publik Hüquqi Şəxsin Elmi-Metodiki Şurası haqqında əsasnamə

BDU Publik Hüquqi Şəxsin Elmi-Metodiki Şurasının tərkibi

Elan